Ge barnen och ungdomarna verktygen till en hälsosam framtid!

AktiVardag i skolan

Inspiration, verktyg och metoder!
  • Skapa aktiva inom- och utomhusmiljöer

  • Få verktyg som stimulerar till rörelse både i och utanför klassrummet

  • Hitta metoder som fungerar för just er skola!

Mer rörelse i skolan!

Att rörelse och fysisk aktivitet främjar inlärning finns det flertal studier och forskning som visar på.

Det är var skolas ansvar att se till barnen och ungdomarnas välbefinnande och hälsa.

Boka en inspirationsföreläsning full med tips, metoder och verktyg!

Få stöd och hjälp till att komma igång med en handlingsplan som passar just er skola.