AKTIVITETSPÅSEN är framtagen för att öka elevernas koncentration och motivation vid inlärning genom att bidra till ökad rörelseglädje och inspiration.

Påsen innehåller olika aktivitetsredskap och ett inspirationshäfte som enkelt kan användas både i och utanför klassrummet som en del i undervisningen och vid korta pauser. 

Forskning visar att rörelse och fysisk aktivitet kan bidra till ett mer effektivt lärande, eftersom blodcirkulationen ökar och hjärnan syresätts. Studier visar tydligt att fysisk aktivitet ökar förutsättningarna till högre skolresultat och ett bättre välmående. 

 

I enlighet med skolans läroplan (LGR11) bidrar AKTIVITETSPÅSEN till en varierad och balanserad sammansättning av arbetsformer samt till att eleverna utvecklar en förståelse för den egna livsstilens betydelse.  

Aktivitetspåsen bidrar till ökad rörelseglädje och inspiration!

hopprep2.jpg
pilatesboll.png
jongleringsbollar.png
tejp.png
balansplatta.png

Påsen innehåller:

  • 2st balansplattor

  • 2st pilatesbollar

  • 3st jongleringsbollar

  • 7st ärtpåsar

  • Ett kortlek och tärningssett

  • 3st hopprep

  • 3st rullar markeringstejp i olika färger

  • Ett aktivitetshäfte att använda klassrummetmed inspiration, tips och övningar!

Artpasar_1591.jpg
tärningkortlek.png
häfte3.JPG